تبلیغات
۩ قرآنی ۩ | تنها وبلاگ رسمی ختم قرآن و صلوات در ایران - تاثیرات تلاوت قرآن در زندگی
 

تاثیرات تلاوت قرآن در زندگی

نوشته شده توسط :حسین طالبی حقه
یکشنبه 14 آذر 1389-12:54 ق.ظhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:FU8JLXfAByNtgM:http://www.film118.ir/cd_images/l1214232998.jpg&t=1
اشاره

بی گمان تلاوت به معنای خواندن و تدبر در معنای آن در خصوص كتاب های آسمانی از جمله قرآن، می بایست به عنوان امری روزانه انجام شود؛ زیرا خواندن و تدبر در آیات قرآن افزون بر ایجاد شناخت نسبت به هستی، فرمان هایی را نیز به خواننده منتقل می كند كه بر پایه آن می تواند به سعادت دنیا و آخرت دست یابد و زندگی خویش را به درستی مدیریت نماید. به ویژه آن كه قرآن از سوی خداوندی فرو فرستاده شده است كه آفریدگار و پروردگار هستی و انسان است و خیر و صلاح وی را بیشتر می داند و می خواهد.
به نظر می رسد كه قرائت به معنای خواندن مطلق است ولی تلاوت به معنای خواندنی خاص است كه شخص آیات و یا سوره های قرآنی را پشت سر هم می خواند. راغب اصفهانی براین باور است كه تلاوت افزون بر ویژگی خواندن پیاپی و پشت سر هم از ویژگی دیگری نیز برخوردار می باشد كه عبارت از تدبر در آیات و معانی آن است. بنابراین هر نوع قرائتی را نمی توان تلاوت نامید. (مفردات راغب ص167 ذیل ماده تلو و نیز نگاه كنید كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ج1 ص505 ذیل مدخل التلاوه) ...
قرآن كریم افزون بر بیان ارزشمندی تلاوت (یونس آیه 61 و صافات آیه3) و توصیه بدان (احزاب آیه 34) به آثار تلاوت عموم كتب آسمانی و آثار تلاوت قرآن و تأثیر آن و نیز موانع تأثیر و آداب تلاوت اشاره می كند. در این نوشتار بخشی از این آیات برای تبیین جایگاه تلاوت و ارزش و آثار آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا انگیزه ای برای تلاوت همراه با تدبر پدید آید.


آثار تلاوت آیات آسمانی


قرآن در آیات چندی به مسئله آثار تلاوت آیات در زندگی بشر می پردازد تا افزون بر بیان ارزش و اهمیت آن، كاركردهای تلاوت را بنمایاند. به سخن دیگر بیان آثار تلاوت از سوی خداوند توجه دادن به كاركردهای تلاوت است و انسان می بایست با توجه به این كاركردها به تلاوت آیات بپردازد.از جمله نقش هایی كه قرآن برای تلاوت برمی شمارد و آن را از آثار تلاوت می داند، مسئله اتمام حجت است. به این معنا كه تلاوت آیات الهی برای مردم از سوی پیامبران به این قصد و منظور انجام می شد كه اتمامی حجتی صورت پذیرد و كسی مدعی نشود كه به حقایق آگاه نبوده و یا دسترسی به حقایق نداشته و نتوانسته است از حق و حقیقت آگاهی یابد.
ازآن جایی كه توبیخ و مجازات می بایست برپایه آگاهی و علم و توان انجام شود و مجازات بدون آگاهی بخشی و ظرفیت سنجی، امری قبیح و از نظر عقل و عقلا نادرست و مذموم می باشد، خداوند از طریق آیات الهی می كوشد تا مردمان را به حق آگاه ساخته و باطل را به ایشان بازشناساند. از این رو هرگونه مجازات و عذاب و سرزنشی را موكول به بیان حكم و تبیین حق و حقیقت نموده است.
خداوند در آیه 59 سوره قصص می فرماید: و ما كان ربك مهلك القری حتی یبعث فی امها رسولا یتلوا علیهم آیاتنا و ماكنا مهلكی القری الا و اهلها ظالمون.


تلاوت قرآن زمینه ساز آگاهی بخشی
 

در این آیه به دو مسئله مهم توجه داده شده است: نخست آن كه هرگونه مجازات توبیخی و عذابی متوقف بر بیان حكم و آگاهی بخشی از طریق تلاوت آیات الهی و آموزه های وحیانی شده است و خداوند نیز به حكم عقل و سیره عقلایی، مردمان را بدون اطلاع و آگاهی بخشی از حق و باطل، عذاب نمی كند. دوم این كه تنها آگاهی برای عذاب و مجازات كافی نیست بلكه می بایست شخص در مقام عمل قرار گیرد و توان عمل به مطلب و حكم را داشته باشد. بنابراین هرگاه قادر به انجام كاری بود ولی باز رفتاری بیرون از حق و دایره قانون تلاوت شده انجام داد می توان وی را مجازات كرد. براین اساس احتمال خلاف و یا نیت عمل به تنهایی موجب نمی شود تا شخصی را حتی اگر به موضوع آگاه بود مجازات كرد. تنها كسانی از سوی خداوند مجازات می شوند كه پس از آگاهی، برخلاف حق عمل كرده و با در پیش گرفتن ظلم یعنی تجاوز از حدود بیان شده رفتاری برخلاف قانون انجام می دهند.
بنابراین یكی از كاركردها و اهداف تلاوت آیات الهی بر گناهكاران و مجرمان از سوی خدا و پیامبران اتمام حجت خدا بر ایشان است. (مؤمنون آیات 103 و 105)
اصلاح افراد
از دیگر كاركردهای تلاوت می توان به اصلاح افراد اشاره كرد. تلاوت آیات الهی بر انسان زمینه ساز اصلاح وی می شود و او از این شایستگی برخوردار می گردد تا به مقام اهل تقوا و رستگاری برسد. (اعراف آیه 35)
قرآن در آیه 113 و 115 سوره آل عمران تلاوت آیات الهی به ویژه در شب را عامل مهمی برای انجام كارهای خیر و تزكیه انسان برمی شمارد.
تلاوت آیات الهی زمینه ساز تقواپیشگی انسان به شمار می رود (اعراف آیه 35) و موجب می شود انسان در زمره صالحان (آل عمران آیه 113 و 114) قرار گیرد.
از نظر قرآن تلاوت آیات الهی به هنگام شب و در حال سجده معیاری برای برتری و فضیلت انسان بر دیگری می باشد (آل عمران آیه 113) و موجبات ازدیاد و افزایش ایمان مؤمنان راستین (انفال آیه 2 و 4) و خشم و غضب كافران (حج آیه 72) را فراهم می آورد.
از آثاری كه قرآن برای تلاوت بیان می كند می توان به اظهار ایمان (قصص آیه 52 و 53) اعراض كافران و مشركان از حق و حقیقت(اسراء آیه 46)، اقرار به حق و حقانیت قرآن (قصص آیات 52 و 53) امیدواری به پاداش همیشگی (فاطر آیه 29)، انذار انسان های دیگر (مریم آیه 97) بشارت و مژده به پرهیزگاران (همان)، بالا بردن ظرفیت و توان انسان ها برای به دوش گرفتن مسئولیت های سنگین (مزمل آیه 4 و 5) تذكر (دخان آیه 58) و تسلیم در برابر حق (قصص آیات 53 و 54) تعلیم معارف الهی به مردم (بقره آیه 129 و 151 و آل عمران آیه 164 و جمعه آیه2)، ایجاد حجاب میان كافران و مؤمنان (اسراء آیه 45)، ایجاد خشوع (اسراء آیه 107 و 109) و خضوع (همان)، هدایت (آل عمران آیه 101) و مغفرت (انقال آیه 2 و 4) و جلوگیری از ارتداد (آل عمران آیه 100 و 101) اشاره كرد.
موانع تاثیرگذاری
قرآن از استكبار (مؤمنون آیه 66 و 67)، تمسخر و استهزاء (نساء آیه 140)، غفلت (انبیاء آیه 1 تا 3)، كفر (آل عمران آیه 101)، كوردلی (انعام آیه 25) و گناه (جاثیه آیه 31) به عنوان مهم ترین موانع تاثیرگذاری آیات قرآن یاد می كند.


آداب تلاوت

قرآن، خواندن آیات الهی به هنگام شب را از آداب تلاوت آیات الهی برمی شمارد و مردمان را تشویق و ترغیب می كند تا در این هنگام به تلاوت بپردازند؛ زیرا تلاوت در شب موجب تدبر بیش تر شخص در آیات می شود و امكان دریافت مطالب سنگین و مهم را برای وی فراهم می آورد. (آل عمران آیه 113)
از دیگر آدابی كه قرآن برای تلاوت بیان می كند سجده و خضوع در هنگام تلاوت آیات الهی است. (همان و نیز مریم آیه 58)
استعاذه و پناه بردن به خدا از شر شیطان (نحل آیه 98)، تلاوت شایسته آیات قرآن (بقره آیه 121)، تانی و آرامش در خواندن آیات (اسراء آیه 106)، ترتیل آن (بقره آیه 121 و نیز مزمل آیه 4)، رعایت سكوت هنگام شنیدن آیات قرآنی (اعراف آیه 204 و احقاف آیه 29)و آغاز به بسم الله و نام خدا (علق آیه1) و خواندن با صوت زیبا (مزمل آیه 4) از آداب دیگر تلاوت قرآن است.
نظرات() 


foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:57 ب.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
How much can you grow from stretching?
دوشنبه 30 مرداد 1396 07:09 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this brilliant blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will talk
about this website with my Facebook group.
Talk soon!
http://martivanderkooi.hatenablog.com
جمعه 20 مرداد 1396 09:03 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into
any problems of plagorism or copyright violation? My site has a
lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it
is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any
ways to help stop content from being ripped off? I'd definitely appreciate it.
http://joy5cervantes1.jimdo.com
دوشنبه 12 تیر 1396 07:24 ب.ظ
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's
both educative and engaging, and let me tell you, you've hit
the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I came across this during my hunt for something concerning
this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox